Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

4.7.2013

Saib Təbrizinin Azərbaycan dilindəki şeirlərinin surəti tapılıb

Əlyazmalar İnstitutu Berlində yaşayan həmvətənimiz M.Hüseyninin yardımı ilə XVII əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Saib Təbrizinin Qahirənin Darül-kutub kitabxanasında saxlanan külliyyatından onun Azərbaycan dilindəki şeirlərinin surətini əldə etmişdir. Gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş bu divanın əvvəlində Saibin Təbrizdə doğulub bu şəhərdə boya-başa çatdığı, sonra İsfahana köçdüyü, 1677-ci ildə burada vəfat edərək Səadətabad məhəlləsində dəfn olunduğu və qəbri üzərində həkk olunmuş Saib şeirlərindən beytlər qeyd edilir. Burada həmçinin Saibin vəfatı münasibəti ilə maddeyi-tarix yazmış Mir Vüqari və osmanlı şairi Nəhif əfəndinin şeirləri də köçürülmüşdür. Bu qeydlər Saibin təbrizli deyil, isfahanlı olduğunu iddia edənlərə tutarlı cavabdır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.