Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

10.6.2013

İbrahim Tahir “Əsərləri”

«Elm və təhsil» nəşriyyatında İbrahim Tahir Qarabağinin (1869-1983) iri həcmli (633 s.) şeirlər toplusu çapdan çıxmışdır. Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi olan İbrahim Tahirin klassik üslubda yazdığı şeirləri ötən əsrin 20-30-cu illərində bir sıra mətbu orqanlarda çap edilsə də, indiyədək onun kitabı nəşr edilməmişdir. Kitaba şairin qəzəl, tərcibənd və tərkibbəndləri, mürəbbe, müxəmməs və təzminləri, məsnəvi və qəsidələri, satirik şeirləri daxil edilmişdir.
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçiləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Raqub Kərimov və Əli Məmmədbağıroğlu şairin əsərlərini müasir əlifbaya çevirərək nəşrə hazırlamış, kitaba geniş ön söz yazmışlar.
Kitabın redaktoru filologiya elmləri doktoru Möhsün Nağısoyludur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.