BU SAYT FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRMIŞDIR

LÜTFƏN, İNSTUTUTUN YENİ RƏSMİ SAYTINA KEÇİD EDİN

www.manuscript.az

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

19.01.2018

ƏFŞARLAR DÖVRÜNƏ AİD TÜRK DİLİ KİTABININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Əbdürrəhim Şirvaninin Tehranın Məclis kitabxanasında saxlanan Əfşarlar dövrünə aid türk dilinin leksika və qrammatikasından bəhs edən “Kitabi-məzhər əttürki” əsərinin surətini əldə edib. Şirazda yazılmış 80 vərəqlik müqəddimə, 4 fəsil və nəticədən ibarət olan bu kitabda Azərbaycan, Osmanlı, özbək dillərinin xüsusiyyətləri araşdırlır, farsdilli əhaliyə bu dillər barədə məlumat verilir. Müəllif ayrı-ayrı sözlərin mənasını, leksik, morfoloji xüsusiyyətlərini izah edərkən Nəvai, Füzuli və başqa şairlərin əsərlərindən nümunə kimi istifadə edib.19.01.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “20 YANVAR-ÜMUMXALQ HÜZN GÜNÜ” ADLI ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

Yanvarın 19-da AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda  20 Yanvar faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr edilmiş “20 Yanvar- Ümumxalq hüzn günü” adlı elmi sessiya keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.


18.01.2018

“İSLAMIN ELMƏ VERDİYİ DƏYƏR” ADLI YENİ KİTAB OXUCULARA TƏQDİM OLUNUB

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük  elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “İslamın elmə verdiyi dəyər” adlı yeni kitabı nəşr olunub. Kitab Giriş və “Elm, bilik, məlumat”, “Qurani-kərimdə elm”, “Elmin qismləri” adlı üç bölmədən ibarətdir.  Müəllif giriş hissədə “Qurani-kərim”in “Əz-zümər”, “Əl-mücadilə”, “Taha” və digər surələrindən nümunə göstərdiyi konkret ayələrlə islamın elmə yüksək dəyər verdiyini, elm adamlarının islam cəmiyyətində bütün zamanlarda yüksək qiymətləndirildiyini sübut etməyə çalışır. Birinci bölmədə elm sözünün mahiyyəti, məna çalarları hədis və ayələr əsasında şərh edilir. 


17.01.2018

MİRZƏ AĞADADAŞ MÜNİRİNİN ƏSƏRLƏRİ ÇAP OLUNMUŞDUR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə XIX-XX əsrdə yazıb yaratmış görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Ağadadaş Münirinin əsərləri çap olunmuşdur. Kitab Bakı şairlərinin bir araya gəldiyii məşhur “Məcməüş-şüəra” məclisinin ən fəal üzvlərindən olan M.A.Münirinin 155 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.  Xatırladaq ki, M.A.Münirinin “Bahar ağlayışı” adlı yeganə şeirlər kitabı 1926-cı ildə işıq üzü görmüşdür. Lakin şairin yeni kitabına  Məhəmməd Səid Ordubadinin arxivindən əldə edilmiş  15 beytlik “Ədibimiz Məhəmməd Səid Ordubadiyə təbrik” məsnəvisi daxil edilmiş və “Bahar ağlayışıi” kitabında yol verilmiş bir çox xətalar aradan qalıdırılmışdır. Kitab qəzəllər, müxtəlif şeirlər, rübailər, mənzum məktublar  və məqalələr adlı bölmələrdən ibarətdir.


10.01.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ İSTANBUL ŞƏHƏRİNDƏ ELMİ EZAMİYYƏTDƏ OLMUŞLAR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov və “Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi” şöbəsinin müdiri, tarix ü.f.d. Nigar Babaxanova və həmin şöbənin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Aynur Nəcəfova “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin imzaları və epistolyar irs” adlı elmi tədqiqat layihəsi çərçivəsində 26-30 dekabr 2017-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində elmi ezamiyyətdə olmuşlar. 


06.01.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA TÜRKİYƏDƏN MİNNƏTDARLIQ MƏKTUBU GƏLİB

Türkiyədə Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi və şairi Şah İsmayıl Xətainin lirik şeirlər toplusu – divanının elmi-tənqidi mətni çapdan çıxmışdır. Mətnin tərtibçisi professor Muhsin Macit kitaba Xətai yaradıcılığından bəhs edən geniş tədqiqat işini də daxil etmişdir. Türkiyə Respulikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Baş Nazir Binali Yıldırım, Mədəniyyət Və Turizm naziri Numan Kurtulmuş kitaba ön söz yazmışlar.

Tərtibçi Muhsin Macit özünün ön sözündə kitabın əlyazma qaynaqları ilə təmin edilməsində yardım etmiş AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimova, aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Hümmətliyə minnətdarlığını bildirmişdir. 27.12.2017

İNSTITUTUMUZUN ƏMƏKDAŞINA SERTİFİKAT VERİLMİŞDİR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş mütəxəssisi, doktorant Vüqar Hacıyev BDU-nun Tarix fakültəsinin nəzdindəki Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyasının təşkil etdiyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr olunmuş “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” adlı II Respublika konfransında iştirak etmişdir. Gənc mütəxəssisin  “Qarabağ tarixinin tədqiqi müasir tarixşünaslığımızın aktual problemi kimi” mövzusundakı çıxışı iştirkçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Vuqar Hacıyev konfransın işində  yaxından iştirakına görə sertifikata layiq görülmüşdür. 21.12.2017

MİSİRLİ ALİMLƏR ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA OLUBLAR

2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam həmrəyliyi ili” elan olunmasına dair tədbirlər planına uyğun olaraq ölkəmizdə davamlı şəkildə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu günlərdə ölkəmizdə Beynəlxalq Ərəb Dili Gününün qeyd edilməsini də həmin tədbirlər silsiləsinə aid edə bilərik. Qeyd edilən tədbirlər çərçivəsində Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizə gələn Misirin Süveyş Kanalı Universitetinin professoru Əbdül Rəhim və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nəzdində Misir Əlyazmaları İnstitutunun məşhur xəttatı Məhəmməd Amri AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda görüş keçirmişlər.


19.12.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN İKİ ELMİ JURNALI AAK-DA QEYDİYYATA ALINMIŞDIR

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutuna Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədr əvəzi Vəli Hacıyevin imzası ilə iki məktub daxil olmuşdur. Akademik Teymur Kərimliyə ünvanlanmış birinci məktubda  “Əlyazmalar yanmır”  elmi məqalələr toplusunun AAK-ın Rəyasət Heyətinin 31 mart 2017-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında disssertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısının filologiya elmləri bölməsinə daxil edildiyi bildirilir. 


18.12.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU TEHRANIN MƏCLİS KİTABXANASINDAN YENİ ƏLYAZMALAR TOPLUSU ƏLDƏ ETMİŞDİR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Tehranın Məclis kitabxanasından Osmanlı şairlərinin şeirlərindən ibarət bir əlyazma məcmuəsinin surətini əldə etmişdir. 133 səhifədən ibarət  bu topluda əsasən XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Osmanlı şairləri  Xəyali, Baqi, Növi, Nicati, Şeyxülislam Yəhya, Nəfʼi, Haləti, Nami, Zati, Fəğani, Xudayi, Heyrəti, Ruhi və başqaları ilə bərabər, böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin də əsərləri, qəzəllərinə yazılmış, nəzirə və təxmislər mühüm yer tutur. Məcmuə Füzuli yaradıcılığının Osmanlı ədəbiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini bir daha sübut etməkdədir.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014