BU SAYT FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRMIŞDIR

LÜTFƏN, İNSTUTUTUN YENİ RƏSMİ SAYTINA KEÇİD EDİN

www.manuscript.az

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

19.04.2018

ELAN

Hörmətli müəlliflər!
          Sizi 24 aprel 2018-ci il tarixində, saat 11:00-da AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun kiçik akt zalında keçiriləcək 1918-ci il 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırıminin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda” mövzusunda XVI ənənəvi respublika elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.
Ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 8, 1-ci mərtəbə.

 

                                                                                        16.04.2018

SABAH QRUPLARININ TƏLƏBƏLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA

13 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universiyetinin SABAH qruplarının 2-ci kurs tələbələri AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olmuş, İnstututun böyük elmi işçisi Zaur Orucovun əlyazma abidələri və kitab mədəniyyəti mövzusunda interaktiv mühazirəsini dinləmişlər.12.04.2018

ON DÖRD MƏSUMUN TƏRCÜMEYİ-HALINI EHTİVA EDƏN KİTAB NƏŞR OLUNUB

Bu günlərdə “Ekoprint” nəşriyyatı XX əsrin əvvəlində geniş maarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Hacı Şıxəli Feyzullahzadənin “Təzkirətül-övliya” əsərini çap edib. Kitab AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan və 1917-ci ildə “Açıq söz” elektirk mətbəəsində işıq üzü görmüş çap nüsxəsi əsasında nəşrə hazırlanıb. Hacı Şıxəli Feyzullahzadə keçən əsrin əvvəlində Bakıda fəaliyyət göstərən “Səadət” mədrəsəsinin müdiri olmub və yazıçılıq məharəti ilə fərqlənib Onun Osmanlı ləhcəsində yazdığı bu kitabında on dörd məsumun hər birinin ayrı-ayrılıqda həyat və fəaliyyəti öz əksini tapır. Kitabı AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Hacı Rauf Şeyxzamanlı nəşrə hazırlayıb. Bəzi istisnalar nəzərə alınmazsa, müəllif əsərin dil və üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa çalışıb.
Kitabın redaktoru mərhum Hacı Müqəddəs Payızovdur.          06.04.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ “MEHRİBAN ƏLİYEVA – AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN HAMİSİ” ADLI KİTABI NƏŞR EDİLİB

“Şərq-Qərb” nəşriyyatında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi fəaliyyətini əks etdirən “Mehriban Əliyeva – Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi” adlı nəfis tərtibatla, foto materiallarla zəngin kitab çapdan çıxıb. Fransız və  Azərbaycan dillərində işıq üzü görmüş bu kitab yerli və fransızdilli xarici oxuculara Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətin hamisi kimi Azərbaycan və dünyada gördüyü işlər barədə məlumat vermək məqsədilə nəşr edilib. Kitabın tərtibçisi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Əzizə Ələkbərova, elmi redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovdur.
Kitabı fransız dilinə Həbib Babayev və Zaur Mustafayev tərcümə etmişlər. Bu, Mehriban Əliyevanın mədəniyyətin hamisi kimi fəaliyyətinə dair fransızca yazılmış ilk kitabdır.06.04.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ƏLYAZMALARINI TOPLAYIR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu müasir Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrinin əlyazmalarının, əsli materiallarının (epistolyar irsinin, fotoların və foto-sənədli məlumatların və s.) toplanması işinə başlayıb. Aksiya İnstitutun şəxsi arxivlər fondunun daha da zənginləşdirilməsi, müasir yazıçı və şairlərin, incəsənət xadimlərinin əlyazmalarının mühafizə olunması və geniş oxucu auditoriyasına təqdim edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Artıq bu məqsədlə xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı öz əlyazmalarından ibarət şəxsi arxivini İnstituta hədiyyə etmişdir. Şairin şeirlərinin, tərcümələrinin, “Difai fədailəri” romandan parçaların, “Ömür kitabı”, “Xətayi yurdu” adlı xatirə romanlarından parçaların əlyazmaları arxivə daxil olan qiymətli mənbələr sırasındadır. Əlyazmalar İnstitutu digər mədəniyyət və incəsənət xadimlərini, ədəbiyyat nümayəndələrini, o cümlədən, müasir dövrün görkəmli şair və yazıçılarını də bu tədbirə qoşulmağa və gələcək nəsillərə dəyərli töhfə verməyə çağırır.04.04.2018

XIV ƏSR TARİXİNƏ AİD DƏYƏRLİ MƏNBƏ

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə daha bir dəyərli əsər işıq üzü görüb. Elvin Rəfail oğlu Talışxanovun “Hafiz Əbrunun “Zayli-cami ət-təvarixi-Rəşidi” XIV əsr Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üzrə mənbə kimi” adlı əsəri təkcə tarixçi-mənbəşünaslara deyil, eyni zamanda geniş oxucu kütləsinə ünvanlanıb. 


04.04.2018

BİR SƏNƏTKAR TANIYIRAM...

Fəxrəddin Əli – 80

Əvvəl-əvvəl onun yaradıcılığı ilə tanış oldum və bu parlaq yaradıcılıq nü-mu¬nə¬ləri sanki əlimdən tutub, məni sənətkarın zəngin daxili-mənəvi dünyasına gətirdi, onun obrazlar aləminə aşına etdi. Rəssamın yetkin ifaçılıq texnikası, fərdi üslub çalarları ilə yanaşı onun düşüncə tərzi, rənglər və cizgilər vasitəsi ilə fikir ifadə etmək qabiliyyəti, xırda detalları belə obrazlaşdırmağı bacarmaq məharəti diqqətimi çəkdi. Əmin oldum ki, rəssam milli miniatür sənətimizin öncül ənənələrini qavraya bilmiş, bu xəzinədən kor-koranə deyil, yaradıcı şəkildə bəhrələnən və onun örnəklərini müasir dövrdə yeni səviyyəyə ucaldıb yaşadan fırça ustasıdır. 


02.04.2018

ŞAHMAT HAQQINDA MARAQLI KİTAB

Vəli Vəliyev. Şahmat milyonlarla insanın sevimli oyunudur. Bakı: “Elm və təhsil”, 2018, 268 səh.
Bu günlərdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun “Multidissiplinar əlyazmalar və çap kitabları” şöbəsinin qərarı ilə  “Elm və təhsil” nəşriyyatında mərhum dilçi alim Vəli Vəliyevin vəfatının birilliyi ilə əlaqədar onun “Şahmat milyonlarla insanın sevimli oyunudur” adlı kitabı nəşr edilib. 


14.03.2018

KİTABXANA ETİKASI HAQQINDA KİTAB

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini Aybəniz Əliyeva-Kəngərli ilə həmin institutun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Cəfərovun birgə yazdıqları və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri” adlı monoqrafiya işıq üzü görmüşdür. Kitab AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 19 yanvar 2018-ci il tarixli qərarı ilə nəşr edilmişdir. 


14.03.2018

YAPON MÜTƏXƏSSİS ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA

Yaponiyanın Tokio Universitetinin Sosialogiya və Humanitar elmlər fakültəsinin dekanı Kenyi Satonun  xüsusi məktubu  ilə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli  adına Əlyazmalar İnstitutunda  çalışmağa gəlmiş həmin universitetin elmi işçisi dr. Osamu Otsukani martın 12-dən institutun arxivində  Elxanilər və Teymurilər dövrünə aid əlyazmaların  tədqiqi ilə məşğul olmaqdadır.  Alim bu bir neçə gün ərzində artıq xeyli sayda farsdilli və ərəbdilli əlyazma ilə tanış olmuş, onu maraqlandıran  məsələlərlə bağlı insititut mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələr aparmışdır. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014