BU SAYT FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRMIŞDIR

LÜTFƏN, İNSTUTUTUN YENİ RƏSMİ SAYTINA KEÇİD EDİN

www.manuscript.az

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

13.06.2018

KİTABXANIMIZA BEYNƏLXALQ ƏLYAZMALAR CƏMİYYƏTİNİN “MANUSCRİPTS” JURNALININ YENİ SAYI DAXİL OLUB

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna Beyəlxalq Əlyazmalar Cəmiyyətinin “Manuscripts” (“Əlyazmalar”) jurnalının növbəti sayı daxil olmuşdur. Jurnalıın bu nömrəsində İkinci Dünya müharibəsinə aid müxtəlif məktublar, yazışmalar, əlyazmalar haqqında foto-sənədli məlumatlar daxil edilmiş, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan qədim əlyazmaların qorunması, nümayişi və hərracı, avtoqrafların müasir texniki ekspertizası barədə geniş informasiya verilmişdir. Maraqlananlar jurnalın yeni sayı ilə institutun  kitabxanasında tanış ola bilərlər. Xatırladaq ki, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 2018-ci ilin yanvar ayında Baş qərargahı ABŞ-da yerləşən Beynəlxalq Əlyazmalar Cəmiyyətinin t am hüqüqlu üzvü seçilmişdir.13.06.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN MAGİSTRANTLARI MAGİSTR BURAXILIŞ İŞLƏRİNİ MÜDAFİƏ EDİBLƏR

12 iyun 2018-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitutunda təhsil alan magistrantların magistr buraxılış işlərinin müdafiəsi ilə bağlı iclas keçirilib. İclası giriş sözü ilə açan Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli magistr təhsilinin AMEA-nın tarixində əhəmiyyətli  yer tutduğunu, elmlə təhsilin inteqrasiyası istiqmətində mühüm addım olduğunu  bildirib. 


11.06.2018

ƏFŞARLAR TARİXİNİN AZ TƏDQİQ OLUNMUŞ DÖVRÜ HAQQINDA KİTAB ÇIXDI

“Elm və təhsil” nəşriyyatı AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun dosenti, t.ü.f.d. Nigar Gözəlova və Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  dosenti, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırovun “XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir şah Əfşarın Bağdad yürüqşləri” adlı kitabını nəşr etmişdir.  Oxuculara təqdim olunan bu kitab Əfşarlar dövlətinin tarixində az tədqiq edilmiş dövrlərdən biri – Nadir şahın Bağdad yürüşlərinin aradırılmasına həsr edilmişdir. XVIII əsrin birinci yarısında Şərq ölkələrinin dövlətlərarası münasibətlər müstəvisində Əfşar-Osmanlı münasibətləri xüsusi diqqət cəlb edir. Nadir şahın türk dövlətləri ilə yeni diplomatiyası və dini reforma cəhdləri ikitərəfli münasibətlərin dostluq müstəvisinə keçməsi ilə nəticələnməsə də, iki dövlətin yaxınlaşması yolunda ilk və mühüm addım kimi dəyərləndirilə bilər. Nadir şahın yeni tapılmış ərəb dilli fərmanlarının Azərbaycan və rus dillərində olan tərcümələri ilə bərabər tədqiqata əlavə edilməsi dövrün daha dəqiq işıqlandırılmasına xidmət edir.
          Kitabın elmi redaktoru və ön sözün müəllifi, akademik Teymur Kərimlidir. Əsərə fil.ü.e.d., professor K.Şərifov və t.ü.f.d. A.Hacıqədirli rəy yazmışlar.   07.06.2018

TÜRK DİLİNDƏ YAZILMIŞ İLK “İSGƏNDƏRNAMƏ” AZƏRBAYCANA GƏTİRİLDİ

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Tehranın  Məclis kitabxanasından osmanlı şairi Tacəddin İbrahim Əhmədinin “İsgəndərnamə” poemasının surətini əldə etmişdir. Şair əsəri 1390-cı ildə I Sultan Bəyazidin oğlu Əmir Süleymana təqdim etmişdir. Səkkiz min  beytdən artıq həcmdə olan bu əsər türkcə ilk “İsgəndərnamə”dir. Əhmədi osmalı ədəbiyyatında Nizami ədəbi məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir.31.05.2018

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ELMİN TƏHSİLƏ İNTEQRASİYASI DAVAM EDİR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aynur Nəcəfova Azərbaycan Texniki Universitetində 14-15 may 2018-ci il tarixlərində ali məktəb müəllimləri üçün SİNAM MMC tərəfindən təşkil edilən “Elektron lövhədən istifadə qaydaları” təlimində iştirak edib. Əməkdaşımız A.Nəcəfova təlim kurslarında fərqləndiyi üçün və əldə etdiyi uğurlara görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH Layihəsinin və SİNAM MMC-nin xüsusi Sertifikatı ilə təltif olunub. Sertifikatı ona SABAH qrupları İcra Komitəsinin rəhbəri Şahin Seyidzadə təqdim edib.31.05.2018

MƏHƏMMƏD FÜZULİ “DİVAN”ININ “DÜNYA YADDAŞI” BEYNƏLXALQ REYESTRINƏ DAXİL EDİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB

30 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunda Məhəmməd Füzuli “Divan”ının əlyazma nüsxəsinin “Dünya Yaddaşı” Beynəlxalq Reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri-YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sultanov, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik–kaibi, akademik Teymur Kərimli, institutun əməkdaşları və digər qonaqlar iştirak ediblər. 


21.05.2018

MİRZƏ BAXIŞ NADİMİN “SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ” TƏQDİM OLUNDU

           21 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XIX əsrin görkəmli şairi Mirzə Baxış Nadimin “Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə AMEA-nın əməkdaşları ilə yanaşı, şairin həmyerliləri-Hacqabul rayonunun ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər. 


18.05.2018

MAHMUD KAŞQARİ ADINA MÜKAFAT TƏQDİM OLUNDU

18 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun Mahmud Kaşqari medalının təqdimat mərasimi olub. Qeyd edək ki, M.Kaşqari medalı Ümumtürk mədəniyyətinə, ədəbiyyatına  xidmətləri olan nüfuzlu şəxslərə verilir.
        Tədbiri Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli açaraq Mahmud Kaşqari medalının türk dünyasının nüfuzlu  mükafatlarından olduğunu bildirib. O, bu mükafata layiq görülməsindən şərəf duyduğunu bildirib. Sonra T.Kərimli sözü Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun prezidenti Elxan Qaraxanoğluna verib.


15.05.2018

TƏFSİRŞÜNASLIĞA DƏYƏRLİ TÖHFƏ

“Elm və təhsil” nəşriyyatı Şahlar Şərifovun “Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” əsəri”ni çap edib. Kitab M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap edilib. Monoqrafiyada görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin mühiti, həyat və yaradıcılığı və adıçəkilən əsəri araşdırılıb. Onu da qeyd edək ki, Axund Məhəmmədhəsən İsmayıl oğlu Şəkəvinin  “Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” nə keçmiş Sovetlər Birliyində, nə də postsovet məkanında indiyədək araşdırılmayıb.  Bu mənada adıçəkilən monoqrafiyanı Şəkəvinin elmi irsinin öyrənilməsində ilk təşəbbüs kimi qiymətləndirmək olar.  


15.05.2018

NOVBƏRİNİN “SEÇMƏ ŞEİRLƏR”İ OXUCULARIN İXTİYARINA VERİLİB

Bu  günlərdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun Elmi Şurasının qərarı ilə Novbərinin (Kərbəlayi Qara Məşhədi Süleyman oğlu Əliyev) “Seçmə şeirlər” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabı fil.ü.f.d. Sevər Cabbarlı tərtib edərək nəşrə hazırlamış və ona geniş ön söz yazmışdır. 
Novbəri XX əsrdə dahi Füzulinin yaradıcılıq yolunu davam edirən ən istedadlı şairlərdən biridir. Ömrü boyu Füzuli cazibəsindən çıxa bilməyən Novbəri böyük eşq şairinin “Divanı”ndakı bütün qəzəzəllərə müxəmməs yazmışdır. Kitabda şairin mənzumələri, mənzum məktubları, növhə, qəzəl və təxmisləri toplanmışdır.
Kitabın elmi redaktoru akademik Möhsün Nağısoyludur. << Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014