BU SAYT FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRMIŞDIR

LÜTFƏN, İNSTUTUTUN YENİ RƏSMİ SAYTINA KEÇİD EDİN

www.manuscript.az

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

20.09.2017

YAZDIM Kİ, İZİM QALA...

Bu yaxınlarda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşrə hazırladığı “Yazdım ki, izim qala...” kitab-albom işıq üzü görüb. Kitabda görkəmli dövlət, elm və mədəniyyət xadimlərinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu haqqında fikirləri, institutu müxtəlif illərdə ziyarət etmiş xarici qonaqların xatirə kitabına yazdığı ürək sözləri, bu ziyarətləri özündə əks etdirən foto, sənədli məlumatlar öz əksini tapıb. Kitab-albomun elmi məsləhətçisi institutun direktoru, akademik Teymur Kərimli, tərtibçisi və ön sözün müəllifi “Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi” şöbəsinin müdiri tarix ü.f.d Nigar Babaxanovadır. Kitabın redaktorları fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli və tarix ü.e.d., prof. Fərid Ələkbərlidir. 


19.09.2017

ELAN

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 2017-ci ilin 20 oktyabr tarixində saat 10:30-da Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “Molla Pənah Vaqif: sələflər və xələflər – Erkən yeni dövr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XV ənənəvi Respublika elmi konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulur.18.09.2017

ƏMƏKDAŞIMIZIN MƏQALƏSİ BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA NƏŞR OLUNUB

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun “XVII əsr türkdilli Azərbaycan ədəbiyyatı barədə” adlı məqaləsi rus dilində çıxan beynəlxalq “İrannamə” elmi jurnalında nəşr edilmişdir. 13.09.2017

“SEVDAYİ VƏ ONUN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” ƏSƏRİ

“Elm və təhsil” nəşriyyatı AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı f.ü.f.d. Nəzakət Məmmədlinin “Sevdayi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri” adlı kitabını nəşr edib. Qeyd edək ki, Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisindən öncə yazılmış bu əsərdə Füzulidən çoxlu sayda beytlər yer alıb. Kitabda anadilli şeirimizin gözəl nümunəsi olan bu əsər irfan, poetika və mətnşünaslıq baxımından təhlil edilib. Əsərin Kembric Universitetinin kitabxanasında saxlanılan yeganə nüsxəsinin transfonoliterasiyası və fotofaksimilesi verilib. Kitabın elmi redaktoru fil.e.d. professor Azadə Musayeva, rəyçisi isə fil.e.d. Paşa Kərimlidir.   13.09.2017

ŞEYXÜLİSLAM HAQQINDA DAHA BİR TƏDQİQAT İŞİ

12 Sentyabr 2017-ci il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əlirza Ağakərim oğlu Qafarovun “Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəaliyyəti” (7213.01-Dinşünaslıq ixtisası) mövzusunda dissertasiya işinin seminarı keçirilib. Əlyazmalar İnstitunun Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsində yerinə yetirilən işin elmi rəhbəri akademik Vasim Məmmədəliyevdir. Giriş, 3 fəsil və nəticədən ibarət olan dissertasiya işi ilə bağlı çıxış edən seminar üzvləri tədqiqatla bağlı fikirlərini bildirmiş və onun yeni mərhələyə buraxılmasını tövsiyə etmişlər. 11.09.2017

NƏSİB GÖYÜŞOVUN 70 YAŞI TAMAM OLDU

Azərbaycanın tanınmış alimi Nəsib Göyüşovun 70 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə həmkarımızı təbrik edir, ona ictimai və elmi fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.  


07.09.2017

ƏKRƏM BAĞIROV – 65

Bu günlərdə tanınmış mətnşünas və təzkirəçi alim Əkrəm Bağrovun 65 yaşı tamam olur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Şərqşünaslıq fakültəsini bitirən Ə.Bağırov 1979-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmi işçi kimi əmək fəaliyyətiə başlamışdır. O, müxtəlif illərdə Əfqanistan və İran İslam Respublikasında tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmiş, bir çox klassik yazılı abidəni dilimizə çevirmişdir. 


05.09.2017

“XVIII-XIX ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA MÜXƏMMƏS JANRI”

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nailə Mustafayevanın “XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrı” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabda XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan poeziyasında müxəmməs janrında yazılmış əsərlər əsasında ədəbiyyatımızın həmin dövrlərlərdəki inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.  Müəllif əlyazma mənbələrini tədqiq etməklə bir sıra qeyri-mətbu müxəmməsləri də aşkara çıxarmış, indiyədək nəşr edilmiş müxəmməslərdəki səhvləri düzəltməklə oxuculara təqdim etmişdir.
                Kitab “Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.  Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov,  elmi məsləhətçisi akademik Rafael Hüseynovdur.05.09.2017

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELMİ JURNALLARININ YENİ SAYLARI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Elmi əsərlər” və “Əlyazmalar yanmır” jurnallarının yeni sayları çapdan çıxmışdır.  “Elmi əsərlər” jurnalının 1-ci (4) sayında  filologiya üzrə elmlər doktorları P.Kərimovun, A.Əliyeva-Kəngərlinin, G.Babaxanlının, G.Əliyeva-Kəngərlinin, AMEA-nın müxbir üzvü N.Araslının, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Ə.Nəcəfzadənin, T.Nurəliyevanın, İ.Quliyevin, S.Cabbarovanın, elmi işçilər R.İskəndərlinin, S.Hadıyevanın, A.Məmmədovanın, doktorant Y.Sadıqovanın müxtəlif  mövzularda maraqlı məqalələri dərc edilmişdir. 


04.09.2017

QƏSRİ-ŞİRİN MÜQAVİLƏSİNİN MƏTNİ AZƏRBAYCAN DİLİDƏ TƏRTİB OLUNUB

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Səfəvilər dövləti ilə Osmanlı dövləti arasında 1639-cu ildə imzalanmış Qəsri-Şirin müqaviləsinin mətnini Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvininin “Abbasnamə” kitabından götürərək transliterasiya etmişdir. Alim aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən etmişdir ki, uzun müddət iki dövlət arasındakı ərazi iddialarına son qoyan bu müqavilə Azərbaycan dilində yazılmışdır. Müqavilə haqqında məlumatı və transliterasiya edilmiş mətnini sizə təqdim edirik.

qesri-shirin1639.docx

 << Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014