TÜRK ALİMİNİN ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB » Əlyazmalar İnstitutuTÜRK ALİMİNİN ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB

20.11.18. Oxunma sayı: 601 YENİ DAXİLOLMALAR
Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Tehranın Məclis kitabxanasından orta əsrlərin görkəmli alimi Carullah Əllamə Zəməxşərinin (1144-cü ildə vəfat etmişdir) “Müqəddimətül-ədəb” əsərinin türk dilinə tərcüməsininəlyazmasının surətini əldə etmişdir. Orta Asiya türklərindən olan müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi, təxminən 1128-1144-cü illərdə yazılmış bu əsər qeyri-ərəblərə, eləcə də ərəblərə ərəb dilini öyrətmək məqsədi daşımışdır. Kitabın lüğət hissəsində ərəb və fars sözlərinin türkcə qarşılığı verilmişdir.


OXŞAR XƏBƏRLƏR:

13.11.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU “ƏCAİB ƏL-MƏQDUR” ƏSƏRİNİN DİLİMİZƏ TƏRCÜMƏSİNİN SURƏTİNİ ƏLDƏ EDİB
13.07.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN DOKTORANTININ YENİ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
12.07.18 DAĞISTAN VƏ ŞİRVAN TARİXİNƏ DAİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ƏLYAZMA
21.06.18 XV ƏSRDƏ TƏRTİB OLUNMUŞ LÜĞƏT AZƏRBAYCANDA
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla