NƏSİMİ-650 » Əlyazmalar İnstitutu
(+994) 12 4923197 AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun rəsmi saytı
AZ EN


NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 06.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ MOLDOVADA NƏSİMİNİN YUBİLEYİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRƏ QATILIB

NƏŞRLƏR / NƏSİMİ-650 03.12.19. “NƏSİMİ “DİVAN”ININ LEKSİKASI” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

NAİLİYYƏTLƏR / NƏSİMİ-650 02.12.19. ALİMİMİZİN MƏQALƏSİ BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN NÜFUZLU SAYTINDA İŞIQLANDIRILIB

NƏŞRLƏR / NƏSİMİ-650 12.09.19. NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI ÇAPDAN ÇIXIB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

NƏSİMİ-650 / EZAMİYYƏLƏR 21.06.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VƏ PROFESSOR PAŞA KƏRİMOV BELQRADDA NƏSİMİNİN 650 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN "NƏSİMİ HUMANİZMİNİN ÜMUMBƏŞƏRİ ƏHƏMİYYƏTİ" MÖVZUSUNDA MƏRUZƏSİ DİNLƏNİLİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 29.05.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ “İCTİMAİ LİRİKANIN BANİSİ İMADDƏDİN NƏSİMİ” ADLI TƏDBİRƏ QATILIB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 08.04.19. PAŞA KƏRİMOV MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİNDƏ

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 12.03.19. NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB


© Copyright 2008-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla