TƏDBİRLƏR » Səhifə 7 » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR 29.01.20. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ VƏ DOSENT ƏZİZAĞA NƏCƏFOV AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ YAZIÇISI KAMAL ABDULLANIN “SİRLƏRİN SƏRGÜZƏŞTİ” KİTABININ TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 24.01.20. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “BAKI-MOSKVA: MƏDƏNİYYƏTLƏRİN DİALOQU” KONFRANSI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KEÇİRİLƏN “MƏDƏNİYYƏTLƏRİN DİALOQU XALQLARIN DİALOQUNUN ƏSASIDIR” MÖVZUSUNDA DƏYİRMİ MASADA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 23.01.20. AMEA RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 22.01.20. PROFESSOR KAMANDAR ŞƏRİFOVUN 80 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLİB

TƏDBİRLƏR 21.01.20. AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “XALQIMIZIN AZADLIQ MÜBARİZƏSİNİN RƏMZİ – 20 YANVAR” ADLI RƏQƏMSAL BAZA HAZIRLANIB

TƏDBİRLƏR 17.01.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ELMİ ŞURANIN 2020-Cİ İLDƏ İLK İCLASI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 17.01.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA 20 YANVAR FACİƏSİNİN 30-CU İLDÖNÜMÜ QEYD EDİLİB

TƏDBİRLƏR 16.01.20. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ YAZIÇI-PUBLİSİST RƏŞAD MƏCİDİN “QƏLƏMSİZ YAZILANLAR” KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 26.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ MƏMMƏD CƏFƏR CƏFƏROVUN 110 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYADA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 26.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN 150 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla