TƏDBİRLƏR » Səhifə 4 » Əlyazmalar İnstitutu
(+994) 12 4923197 AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun rəsmi saytı
AZ EN


TƏDBİRLƏR 19.12.19. AMEA-DA İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏLƏRİNİN FƏALİYYƏTLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR

TƏDBİRLƏR 18.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ "PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN SİYASƏTİ: MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI VƏ DİNLƏRARASI HARMONİYA" KONFRANSINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 18.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “AZƏRBAYCANIN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ VƏ ƏRTOĞRUL CAVİD” 12 CİLDLİYİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 16.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI “NƏSİMİ İLİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FORUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR 11.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİ YAD EDİLİB

TƏDBİRLƏR 22.11.19. HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİNİN ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 04.11.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN İLLİK HESABATI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİB

TƏDBİRLƏR 25.10.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA MÜLKİ MÜDAFİƏ XİDMƏTİNİN TƏDBİRİ KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 14.10.19. MİLLİ KİTABXANADA DOSENT ƏZİZAĞA NƏCƏFZADƏNİN “NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA” KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 27.09.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ÖLKƏDƏ ALİ SİYASİ HAKİMİYYƏTƏ GƏLİŞİNİN 50 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS KEÇİRİLİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla