TƏDBİRLƏR » Səhifə 4 » Əlyazmalar İnstitutu
(+994) 12 4923197 AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun rəsmi saytı
AZ EN


TƏDBİRLƏR 21.01.20. AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “XALQIMIZIN AZADLIQ MÜBARİZƏSİNİN RƏMZİ – 20 YANVAR” ADLI RƏQƏMSAL BAZA HAZIRLANIB

TƏDBİRLƏR 17.01.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ELMİ ŞURANIN 2020-Cİ İLDƏ İLK İCLASI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 17.01.20. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA 20 YANVAR FACİƏSİNİN 30-CU İLDÖNÜMÜ QEYD EDİLİB

TƏDBİRLƏR 16.01.20. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ YAZIÇI-PUBLİSİST RƏŞAD MƏCİDİN “QƏLƏMSİZ YAZILANLAR” KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 26.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ MƏMMƏD CƏFƏR CƏFƏROVUN 110 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYADA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 26.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN 150 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 25.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ƏBƏDİYYƏT ÜFÜQÜNDƏ DOĞAN GÜNƏŞ” ADLI ƏDƏBİ-BƏDİİ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 25.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KİTABLARIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 20.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏTDƏ MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSINDA


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla