TƏDBİRLƏR » Səhifə 4 » Əlyazmalar İnstitutu
(+994) 12 4923197 AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun rəsmi saytı
AZ EN


TƏDBİRLƏR 16.09.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA AMEA-NIN HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİNİN ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 16.08.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ QUBADA KEÇİRİLƏN “TARİXİMİZİN İZİ İLƏ” ADLI İLK SEMİNARA QATILIB

TƏDBİRLƏR 26.07.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI QAFQAZ TARİXİ MƏRKƏZİNİN TƏDBİRİNƏ QATILIBLAR

TƏDBİRLƏR 13.07.19. “QOŞA QANAD: VI FİZİKA VƏ LİRİKA KONFRANSI”NDA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARININ ƏL İŞLƏRİ NÜMAYİŞ OLUNUB

TƏDBİRLƏR 09.07.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 08.07.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI “WEB OF SCIENCE” BAZASINDAN İSTİFADƏ VƏZİYYƏTİ ÜZRƏ HESABAT VERİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 10.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ CƏFƏR CABBARLININ 120 İLLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR XIZIDA OLUBLAR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN "NƏSİMİ HUMANİZMİNİN ÜMUMBƏŞƏRİ ƏHƏMİYYƏTİ" MÖVZUSUNDA MƏRUZƏSİ DİNLƏNİLİB

TƏDBİRLƏR 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ XALQ GÜLÜŞ MƏDƏNİYYƏTİ” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSINDA ÇIXIŞ EDİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla