TƏDBİRLƏR » Səhifə 12 » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 10.06.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ CƏFƏR CABBARLININ 120 İLLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR XIZIDA OLUBLAR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN "NƏSİMİ HUMANİZMİNİN ÜMUMBƏŞƏRİ ƏHƏMİYYƏTİ" MÖVZUSUNDA MƏRUZƏSİ DİNLƏNİLİB

TƏDBİRLƏR 31.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ XALQ GÜLÜŞ MƏDƏNİYYƏTİ” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSINDA ÇIXIŞ EDİB

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 29.05.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ “İCTİMAİ LİRİKANIN BANİSİ İMADDƏDİN NƏSİMİ” ADLI TƏDBİRƏ QATILIB

TƏDBİRLƏR 23.05.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİNİN AKADEMİYASINDA NƏSİMİ YUBİLEYİ TƏDBİRİNƏ QATILIB

TƏDBİRLƏR 22.05.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI ƏLYAZMA VƏ SƏNƏDLƏRDƏ ” MÖVZUSUNDA ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 16.05.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ BİŞKEKDƏ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİR

TƏDBİRLƏR 13.05.19. GÖRKƏMLİ DİLÇİ ALİM QARA MƏŞƏDİYEVİN 80 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

TƏDBİRLƏR 07.05.19. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 96-CI İLDÖNÜMÜ QEYD EDİLİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla